Aposiopesis – Jon Stewart

APOS]DailyShowPerino from Ed DeHoratius on Vimeo.

Advertisements